Hirurška rekonstrukcija

Hirurška rekonstrukcija

Sledeći članak prikazuje primer hirurške rekonstrukcije traumatske intruzije zuba – posledica saobraćajne nesreće.

Primeri sadrže jednu ili više eksplicitnih fotografija sa prikazom medicinskih operacija i ne preporučuju se za osobe koje nemaju odgovarajći stepen tolerancije.
Pročitajte ceo članak