Paradontopatija

Parodontopatija – primer hirurškog tretmana

Sledeći članak prikazuje primer težeg hirurškog tretmana paradontopatije i sadrži jednu ili više eksplicitnih fotografija sa prikazom hirurških zahvata i ne preporučuju se za osobe koje nemaju odgovarajći stepen tolerancije.

Pročitajte članke ispod.