Veštačka kost

Veštačka kost EASY GRAFT
Veštačka kost EASY GRAFT predstavlja mogućnost nadoknade koštanih defekata. Zbog svog pakovanja naročito je pogodan i preporučljiv posle ekstrakcija zuba, jer bez njega bi došlo do skupljanja (povlačenja) kosti, a EASY GRAFT idealno ispunjava praznu zubnu čašicu.
Na sledećim fotografijama vidi se loš proteski rad koji je doveo do frakture dva korena i koji su zbog toga morali biti izvadjeni. Bez upotebe veštačke kosti moralo bi se čekati i do šest nedelja za potpuno zarastanje, a na ovaj način počeli smo izradu novog protetskog rada za svega 7 dana.
Picture%20099   Picture%20090
Ostatak članka sadrži jednu ili više eksplicitnih fotografija sa prikazom medicinskih operacija i ne preporučuju se za osobe koje nemaju odgovarajći stepen tolerancije.