U ordinaciji Dr. Milana Pavlovića, pored rutinskih i redovnih intervencija obavjaju se i ozbiljniji stomatološki zahvati, u zavisnosti od stanja zuba pacijenta.

Sertifikat međunarodne organizacije BaSS

Dr. Milan Pavlović osvojio je sertifikat sa priznanjem za izuzetan rad u oblasti hirurške rekonstrukcije traumatske intruzije zuba – posledice saobraćajne nesreće. Sertifikat za naučni doprinos stomatologiji je izdat od strane međunarodne organizacije BaSS – Balkan Stomatological Society sa sedištem u Grčkoj. Ovaj rad je takođe objavljen i u obliku naučnog rada publikovanog u međunarodnom naučnom žurnalu Balkan Stomatological Society.

Sledeći članak prikazuje primer hirurške rekonstrukcije traumatske intruzije zuba – posledica saobraćajne nesreće.

Primeri sadrže jednu ili više eksplicitnih fotografija sa prikazom medicinskih operacija
i ne preporučuju se za osobe koje nemaju odgovarajći stepen tolerancije.