Kad postoje duboki defekti kostiju zuba to je indikacija za operaciju i prilikom takvih intervencija ugrađuje se veštačka kost. Veštačka kost se od rasipanja može zaštititi membranom i potpuno je neopravdan strah pacijenta od odbacivanja.

Veštačke zubne kosti

Kao sledeća faza terapije često je potrebno napraviti keramičke mostove koji nadoknađuju izgubljene i stabilizuju preostale zube. Keramika ima tu prednost da se bakterije na nju manje talože nego na prirodne zube, pa se samim tim smanjuje mogućnost ponovnog stvaranja zubnog kamenca.