Hirurška rekonstrukcija traumatske intruzije zuba – posledica saobraćajne nesreće

Hirurška rekonstrukcija traumatske intruzije zuba – posledica saobraćajne nesreće

Sledeći članak prikazuje primer hirurške rekonstrukcije traumatske intruzije zuba – posledica saobraćajne nesreće.

Primeri sadrže jednu ili više eksplicitnih fotografija sa prikazom medicinskih operacija i ne preporučuju se za osobe koje nemaju odgovarajći stepen tolerancije.

Sekutići sa desne strane utisnuti u kost gonje vilice (intruzija zuba), kao posledica udarca-pada pri saobraćajnom udesu. Pacijentkinja se javila dva dana nakon povredjivanja.

img_001

Zubi su izvadjeni, deitalizovani i postavljeni na svoje mesto uz obezbedjenu imobilizaciju korišćenjem kompozitne šine, a zatim je uradjena osteoplastika (adaptacija koštanih fragmenata).

img_002

Posle sedam dana uklonjeni su konci i stanjena je kompozitna šina.

img_003

U sledećoj poseti posle šest nedelja stanjena šina.

img_004

Situacija posle deset nedelja – uklonjena imobilizaciona šina i plombom rekonstruisan defekt na sekutiću.

img_005

Sanacija ovog pacijenta prezentovana u formi naučnog rada na Balkanskom kongresu maja 2005. godine u Beogradu.

img_006