Parodontopatija – primer hirurškog tretmana

By 24/05/2011Paradontopatija

Parodontopatija – primer hirurškog tretmana

Sledeći članak prikazuje primer težeg hirurškog tretmana paradontopatije i sadrži jednu ili više eksplicitnih fotografija sa prikazom hirurških zahvata i ne preporučuju se za osobe koje nemaju odgovarajći stepen tolerancije.

Hirurški tretman sa granulama – Natural bone mineral Bio-oss spongiosa

img_001

U toku hirurškog tretmana parodontopatije podizanjem desni koštani defekti su pristupačni i omogućeno je njihovo čišćenje i uklanjanje svih uzročnika upale i tkiva koje je upalno promenjeno.

img_002

Krunice zuba su povezane u blok kompozitnom šinom da bi se postigla imobilizacija i zubi učvrstili i omogućilo zarastanje čvrstih i mekih tkiva.
Očišćeni defekti popunjeni veštačkom kosti (u granulama – Natural bone mineral Bio-oss spongiosa), koja se posle šest meseci do godinu dana integriše u potpunosti.
img_003