Plavetnilo desni
I pored vrhunskog materijala moguće su greške. U ovom primeru bezmetalne keramike su izazvale plavetnilo desni posle četiri godine jer su zubi bili nedovoljno i nepravilno obrušeni pa je tehničar morao da napravi preširoke krunice u vratu koje su pravile hroničnu iritaciju (kao kamenac).
Poboljšanje je nastupilo kada je napravljen inter dentalni prostor – pacijentkinja se složila sa promenom postojećeg rada.
Sledeći primeri sadrže jednu ili više eksplicitnih fotografija sa prikazom medicinskih operacija i ne preporučuju se za osobe koje nemaju odgovarajći stepen tolerancije.
Početno stanje – plavetnilo desni.
img_001
Ovo je primer dobro obrušenih zuba (korekcija)
img_002
Uradjene su metalo-keramičke krunice
(De luxe sa keramičkim rubom lab. Mandić)
img_003